top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

 

I Postanowienia ogólne.

 

1.FixMe Urszula Walendzik Parzęczewska 40/52 95-100 Zgierz NIP 7321445198

w ramach której prowadzony jest serwis są:

2.Niniejszy Polityka Prywatności określa zasady i standardy obowiązujące w FixMe, w zakresie w jakim dla prawidłowego wykonania umów i świadczenia usług serwisowych, niezbędne będzie przetwarzanie danych oraz informacji powierzonych przez Klientów FixMe.

3.W zakresie w jakim zasady przetwarzania danych osobowych Klientów FixMe nie zostały uregulowane w niniejszej Polityce Prywatności, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia w regulaminie serwisu FixMe.

 

II   Przetwarzane dane dotyczą naszych klientów

 

1 Poprzez złożenie zlecenia naprawy, Klient godzi się na dysponowanie przez serwis danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W zakresie danych osobowych Klient wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez FixMe.

 

 2 FixMe jest administratorem danych osobowych Klienta, dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych i podejmuje kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.

 

3 Informację dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa jeśli się o to zwrócą, lub podmiotą z którymi firma współpracuje w celu wykonywania zlecenia klienta w tym świadczący usługi pocztowe lub kurierskie.

 

4 Okres przechowywania danych zależy wyłącznie od powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

4 Dane osobowe Klienta będą przechowywane w serwisie przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne, z uwagi na zakres zgody udzielonej przez Klienta na mocy niniejszego Regulaminu, a następnie zostaną usunięte.

5 Zakres zgody, o której mowa w ust. 1 obejmuje zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez FixMe, przekazanych przy zamówieniu lub zleceniu  dla celów należytego wykonania świadczonych usług przez FixMe.

 

6 Niezależnie od powyższego, Klient może udzielić FixMe zgodę na otrzymywanie przy wykorzystaniu danych przekazanych przy rejestracji zlecenia, wiadomości od FixMe, w tym o charakterze reklamowym, marketingowym i promocjach (opcja newsletters),

 

7 W każdym przypadku FixMe jest uprawniony, a Klient wyraża na to zgodę, do przekazywania podmiotom trzecim danych osobowych Klienta w zakresie koniecznym do wykonania zleconej usługi przez klienta, w tym świadczonych usług kurierskich i pocztowych.

 

 

8 Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą to:

Prawo do złożenia skargi do urzędu nadzorującego tematykę ochrony danych osobowych.

Prawo do żądania poprawy lub usunięcia swoich danych.

Prawo do wydania kopii danych lub przekazania danych do innego administratora.

 

9 Administrator przetwarza dane;

Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, nr PESEL, NIP, nr telefonu i adres poczty elektronicznej na wyłączne potrzeby administratora danych w celach kontaktowych, informacyjnych i marketingowych.

 

 

III.Dane zbierane automatycznie (cookies).

1. Podczas korzystania przez Klienta ze strony internetowej FixMe automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) orazsystem Google Analytics .
2. Pliki cookies, o których mowa w ust. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej FixMe
2.1 Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.:


a) podnoszenie jakości Usług,

b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych usług,

c) tworzenie statystyk oglądalności,

d) śledzenie preferencji Użytkownika.


2.2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.

2.3.Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.

2.4.Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.


2.5.Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.


3 Newsletter

Na podstawie wypełnionego formularza mogą zapisać się Państwo do naszego Newslettera. Wówczas na podstawie Państwa zgody będziemy korzystać z przekazanych nam danych celem realizacji niezbędnych kontaktów oraz w ramach przyjaznej dla Państwa, zindywidualizowanej oferty, tak aby polecać Państwu produkty lub usługi, które będą najlepiej dostosowane do Państwa potrzeb i zainteresowań.

Chroniąc prywatność, aby uniknąć wysyłania wiadomości do osób, które nie wyraziły na to zgody, wymagamy wcześniejszego potwierdzenie użytkownika, polegającego na wyrażeniu przez Niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie Newslettera.

Jeśli chcieliby Państwo zrezygnować z otrzymywania Newslettera, mogą Państwo zrobić to samodzielnie, w każdej chwili, poprzez uruchomienie linku do rezygnacji, który znajduje się na dole każdego przesyłanego Newslettera lub poprzez wysłanie prośby na adres e-mail serwis@fixmelodz.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego na stronie internetowej.

 

4 Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to także procesu składania zlecenia przez stronę internetową. Stosujemy system kodowania TLS (Transport Layer Security) lub SSL (Secure Socket Layer).

 

IV Postanowienia końcowe

 

Jako administrator zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki w przyszłości – może to nastąpić z ważnych powodów, m.in. takich jak zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta, a także w związku z rozwojem funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowanych postępem technologii internetowej, w tym stosowania/wdrażania nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mających wpływ na zakres Polityki.

W przypadku zmian, zaktualizowana Polityka prywatności każdorazowo zostanie umieszczona na stronie  Internetowej.

bottom of page